از دکمه سمت راست می توانید برای ثبت نام در دوره های سازمان استفاده کنید. از دکمه وسط وارد بخش خدمات می شوید و اگر ثبت نام کرده اید می توانید از دکمه ی سمت چپ به سایت وارد شوید و پروفایل ورزشی خود را ببینید.